info@coconcepting.nl

Bel ons nu: 06 - 28 55 24 07

Duurzaam en Ondernemend Leren

We zijn samen in beweging. Onderweg naar een nieuw 'normaal'. Zoekend en experimenterend. Ondernemend naar een duurzame samenleving.

Coconcepting wil een bijdrage leveren aan deze transitie. Jongeren maken het verschil. Zij verdienen onderwijs waarin gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid centraal staat.

Wij hebben trainingen ontwikkeld om docenten VO, MBO en HBO te ondersteunen in de transformatie van het onderwijs. Maar wij verzorgen ook gastlessen voor leerlingen en studenten.

Training Ondernemend Leren

Ondernemend leren
3 dagdelen voor 10-12 leerkrachten
Jullie leren met behulp van Design Thinking modellen leerlingen begeleiden in de realisatie van een ondernemend project.

Dagdeel 1: Ken Jezelf

In deze training wordt het duidelijk welke talenten en drijfveren de leerlingen hebben. Ze komen achter hun persoonlijkheidskenmerken en stellen vast in welke rol ze blij worden.Dagdeel 2: Idee & Team

Hoe los je in groepsverband een probleem op en welke rol neem je aan binnen de groep? In deze training vinden de leerlingen door middel van interactieve werkvormen een antwoord op deze vragen.


Dagdeel 3: Doe je project

Hoe verdeel je het best de taken in een projectgroep en hoe maak je een juiste planning? Dat leren de leerlingen in deze training. Ook krijgen ze handvatten om een projectoverleg goed te laten verlopen.

Training Duurzaam Leren

Duurzaam leren

  • Gastlessen
  • 3 train de trainer-workshops van 1,5 uur voor 10-12 leerkrachten


Workshop 1: Kennismaking met de 17 SDG's
Jullie maken kennis met de 17 Duurzame Ontwikkelings Doelen, de Sustainable Development Goals (SDG's).
Met behulp van Design Thinking tools doorlopen we de achtergrond, het ont-staan en de inhoud van elk van de SDG's.Workshop 2
In deze workshop verkennen we interactief de toepassingsgebieden en de interconnectiviteit van de SDG’s.

Workshop 3
Deze workshop staat in het teken van interactief en toepassingsgericht onderwijs over de SDG’s met behulp van het SustainGain gamestorming spel.
Het doel van deze onderwijsmethode is studenten te stimuleren en faciliteren om de SDG’s als vanzelfsprekend uitgangspunt mee te nemen in hun product design.


Coming soon:

  • Online kennis- en gamestorming programma
  • SustainGain app